Фарида Өмүрзакова Карап койчу жылмайып (0) songtext

Карап койчу жылмайып songtext

Фарида Өмүрзакова

0
0

Teilen:


Күндө (бир) күндө (ай) кездешем,
Күлө (бир) карап (ой) беттешем.
Оору (бир) болуп (ай) жүрбөйүн,
Ойдогу сырды (ай) чечпесең.
Кете электе (ай) улгайып,
Карап (бир) койчу (ай),
Карап (бир) койчу (ой) жылмайып.

Басып (бир) өттүк (ай) кыр калды,
Балалык бизден (ай) уурдалды.
Өмүр (бир) кыска (ай) жол узун,
Өткөрбөйлүк (ай) кырдаалды.
Кете электе улгайып,
Күлүп (бир) койчу (ай),
Күлүп (бир) койчу (ой) жылмайып.

Карыйбыз улам (ай) күн өтсө,
Кабакка булут (ой) түнөтпө.
Туйдуң (бир) бекен (ай), жок бекен,
Турганың дайым (ай) жүрөктө.
Кете электе (ай)улгайып,
Карап (бир) койчу (ай),
Карап (бир) койчу (ой) жылмайып.

Кебилбей жумшак (ай) мүнөзүң,
Келтирет бакыт (ай) күбөсүн.
Калыптанган (ай) эмедей,
Каректе калды (ай) сүрөтүң.
Кете электе (ай) улгайып,
Күлүп (бир) койчу (ой) жылмайып.GM

Liedtext sind hinzugefügt

03.07.2016