Алтынай Нарбаева, Динара Тилекеева Жоокер элбиз (0) songtext

Teilen:


Ата-бабам кыргыз кутман эл,
Ата салтын бийик туткан эл.
Ат жалында өмүр кечирип,
Ар намыстан мөрөй уткан эл.
Ат жалында кылыч ойноткон,
Бабам Манас жерин коргогон.
Тарых бетин актай калтырбай,
Курманбек да элин коргогон.

[Кайырма]
Жоокер элбиз, жоокер элбиз,
Эзелтен тарыхта.
Намыс сакта, элиң барда,
Кыргыз эл журтуң сакта!

Баатыр элбиз кыргыз байыртан,
Бабаларым өткөн тарыхтан.
Басып келген жоого тик карап,
Башың көтөр элим намыстан.
Эртеңиңди элим ойлогун,
Эл журтуңду жоодон коргогун!
Жалтанбаган кайрат күч менен,
Аталардын жолун жолдогун!
Жалтанбаган кайрат күч менен,
Бабалардын жолун жолдогун!

[Кайырма]


GM

Liedtext sind hinzugefügt

25.06.2016