Айпери Кулбаева, Венера Назаралиева Жүрөктөш (0) songtext

Teilen:


Кыйын эмес муну айтып сүрөттөш,
Жаныбыз бир, каныбыз бир, жүрөктөш.
Биз кыргызбыз, улуу элбиз, билип ал,
Эр жүрөк эл Ала-Тоого түнөктөш.

[Кайырма]
Сен да кыргыз, мен да кыргыз, ал дагы,
Бир атанын, биз кыргыздын балдары.
Болсо өмүр, башкасы бүт табылар
Байлык, бакыт, бийлик дагы калганы.
Сен да кыргыз, мен да кыргыз, ал дагы,
Бир атанын биз кыргыздын кыздары.
Болсо ынтымак, башкасы бүт табылар,
Байлык, бакыт, бийлик дагы калганы.

Бузукулар келтиришет күлкүнү,
Башка жердин жок го түндүк, түштүгү.
Бөлөм деген бир бүтүндү экиге,
Ошол өзү миң бөлүнөт бир күнү.

[Кайырма]

Сулайман тоом канча доордун күбөсү,
Ак теңир тоом айкөлдөрдүн бир өзү.
Баткен, Талас, Жалал-Абад, Көл кандай?
Ошолорго окшош кыргыз мүнөзү.

[Кайырма]GM

Liedtext sind hinzugefügt

25.06.2016