Айчүрөк Иманалиева Өтүнүч (0) songtext

Өтүнүч songtext

Айчүрөк Иманалиева

0
0

Teilen:

lamoda kz

Бузбасаң адам ниетти,
Бузулбайт дүйнө ирети.
Туулган күндөй таза жүр,
Тууруңа бакыт түнөсүн.

[Кайырма]
Камданып келчи күндөргө канат кагып турбастан,
Жок дей берсең, бакыт да жок, барга шүгүр кылбастан.
Адамдан бакыт сураган ар улутту суранам,
Ал ак шоола, ал бүтпөс кут чачып турган бул аалам.

Акмалап дайым тооруган,
Ач көздүк деген ооруга.
Алдырба, адам, зор бакыт,
Ар дайым консун колуңа.

[Кайырма]

Алдырба, адам, зор бакыт,
Ар дайым консун колуңа.


GM

Liedtext sind hinzugefügt

25.06.2016