Айчүрөк Иманалиева Кызыл гүл (0) songtext

Кызыл гүл songtext

Айчүрөк Иманалиева

0
0

Teilen:

lamoda kz

Кызыл гүлдү байкадым бир бакчадан,
Кызыккандар ал бакчага батпаган.
Көргөндө эле көөнүм түштү ал гүлгө,
Эмнеге аны байкабадым баштатан?

[Кайырма]
Бакта өскөн кызыл гүл, неге мынча назиксиң?
Багбан жумшап көп эмгек, абдан назик өсүпсүң.
Ай-ай, кызыл гүл, табийгатың буйруган,
Ой-ой, кызыл гүл, гүл экенсиң ушундай,
Куштар кылган адамды искейм кантип жытыңды?

Табийгаттын өзү багып көрк берген,
Өзүңдү мен кызыл гүлгө теңегем.
Эл кыдырып издегеним өзүңсүң,
Табылдыңбы, кызыл гүлдү издегем.

[Кайырма]

Солкулдаган гүлдү көрүп бактагы,
Созолонгон булбул болдум шактагы.
О, кызыл гүл, жүрөк дартын түшүнчү,
Болжошолу жолугушчу аптаны.

[Кайырма]GM

Liedtext sind hinzugefügt

25.06.2016