Айчүрөк Иманалиева Көзүңдү сүйдүм (0) songtext

Көзүңдү сүйдүм songtext

Айчүрөк Иманалиева

0
0

Teilen:

lamoda kz

Ак шоола жанган көзүңдү сүйдүм,
Асели тамган сөзүңдү сүйдүм.
Сен десем, жаным, карлыгач болуп,
Серпилип учуп өзүңдү сүйдүм.

Ээй, көзүңдү сүйдүм, сөзүңдү сүйдүм,
Карлыгач болуп өзүңдү сүйдүм.
Ак шоола жанган көзүңдү сүйдүм,
Асели тамган сөзүңдү сүйдүм.

Кагылган канат кашыңды сүйдүм,
Агылган булак чачыңды сүйдүм.
Көңүлдү көккө көтөрүп учкан,
Көктөмдөй лаззат атыңды сүйдүм.

Ээй, кашыңды сүйдүм, чачыңды сүйдүм,
Көктөмдөй лаззат атыңды сүйдүм.
Кагылган канат кашыңды сүйдүм,
Агылган булак чачыңды сүйдүм.

Жүзүмдөй жүзүң бир көрүп сүйдүм,
Жүрөктө кызыл гүл өңүң сүйдүм.
Өлүмдү жерден алыска айдап,
Өзүңдү келет түбөлүк сүйгүм.

Ээй, бир көрүп сүйдүм, гүл өңүң сүйдүм,
Өзүңдү келет түбөлүк сүйгүм.
Жүзүмдөй жүзүң бир көрүп сүйдүм,
Жүрөктө кызыл гүл өңүң сүйдүм.


GM

Liedtext sind hinzugefügt

25.06.2016