Айчүрөк Иманалиева Алымкан (0) songtext

Алымкан songtext

Айчүрөк Иманалиева

0
0

Teilen:

lamoda kz

Атка салган дилдейсиң,
Ачылган кызыл гүлдөйсүң.
Бир күн оору, бир күн соо,
Алымкан, азабың тартсам билбейсиң.

Бетегелүү майданым,
Пейили жакшы жайдарым.
Көлөкөлүү майданым,
Алымкан, көңүлү жакшы жайдарым.

Кашкардын тоосу кайрылыш,
Кайрылып учат улуу куш.
Кайрылып мага келет,
Алымкан, карыпка салбай кыйын иш.

Букардын тоосу бурулуш,
Бурулуп учат улуу куш.
Бурулуп мага келет,
Алымкан, муңдууга салбай кыйын иш.

Саркештеп сайган жоолугуң,
Сарсанаа кылат жоругуң.
Көркөмдөп сайган жоолугуң,
Алымкан, көп санаа кылат жоругуң.

Токтогул черткен "Жаш кыял",
Тыңдасаң боло, Алымкан.
Ак шайы жоолук колго алып,
Булгасаң боло, Алымкан.
Аз күнчөлүк өмүрдө,
Жыргасаң боло, Алымкан.


Kommentare

Norkul

09 Juli 2017

Ото сонун жазылган.

GM

Liedtext sind hinzugefügt

25.06.2016