Расул Маматкулов От болдум (0) Şarkı Sözleri

От болдум Şarkı Sözleri

Расул Маматкулов

0
0

Paylaş:


Жарыгы ачкан ай болсо,
Айланаң толо түн болду.
Нурларың чачкан күн болсо,
Көзүңө жаным кул болду.

[Кайырма]
От болдум,күйүп болдум,
Шириним жаным ашык болдум.
Бир көргөндө тартып алган,
Чырайыңа жакын жан болдум.

Чалкыгын сулуу көл болсо,
Ашыгы аккан сел болду.
Ашуусу бийик бел болсо,
Эңсөөдө учкан жел болду.
[Кайырма]GM

Sözü ekledi

03.07.2016