Сыймык Бейшекеев Айжаркын (0) lyrics

Айжаркын lyrics

Сыймык Бейшекеев

0
0

Share:


Көркүңө көзүм тойбойт асыл эркем,
Көөдөндө арзуу ыйлайт сага деген.
Армансыз бул дүйнөдөн өтөт го дейм
Айжаркын сени сүйүп, сага жеткен.
Армансыз бул жашоодон өтөт го дейм
Айжаркын сени сүйүп, сага жеткен.

Мергендин огу жетпес аркарсыңбы,
Мээнеткеч чырмаган же аркансыңбы.
Адамдан сендей сулуу жаралабы,
Акылдан адаштырган калтарсыңбы.
Адамдан сендей сулуу жаралабы,
Айжаркын адаштырган калтарсыңбы.

Туйлаган агын сууда балык болуп,
Тушалдым, туталандым карып болуп
Адашып арзуудан жол таппай жүрсөм
Айжаркын шоола чачкан жарык болдуң.


GM

Added Lyrics

21.07.2016