Git

Sezen Aksu

Git

0
0

Share:
Madem ki istiyorsun öyleyse durma git
Beni düþünme rahat ol yalnýz kalabilirim
Sen de bilirsin hiçbir þey sonsuza dek sürmez
Hatta her an yeniden sevebilirim

Olmazdý ben de biliyorum haklýsýn haydi git
Korkma seninle gerçekten dost olabilirim
Aslýnda ben de uzun zamandan beridir sana
Ayrýlmak istediðimi söylemedim haydi git

Git...
Git...
Git... me dur ne olursun
Gitme kal yalan söyledim
Doðru deðil ayrýlýða daha hiç hazýr deðilim
Aramýzda yaþanacak yarým kalan birþeyler var
Gitme dur daha þimdiden deliler gibi özledim

Ýkimiz için de doðru olan böylesi git
Ýnan bana sandýðýn kadar üzgün deðilim
Ýçimde yepyeni bir hayata baþlamanýn
Sevinci ve heyecaný var artýk git

-----------------------------------------------------
key:Sezen Aksu Git lyricsYeren Shynnggys

Added Lyrics

11.09.2015
Music Videos
Sezen Aksu
Git

Sign up

Sign up

Sign in

Password Recovery

Forgot password?

Male
Female

Enter your account’s email address. Your password will be sent to this address within 5 minutes.