Рыспай Абдыкадыров Билбедим жүрөгүмдөгүнү (0) lyrics

Билбедим жүрөгүмдөгүнү lyrics

Рыспай Абдыкадыров

0
0

Share:


Жаныңда жүрдүм го, төгүнбү?
Жалдырап турдум го өкүнүп.
Жалжылдап табыңа эригем, ай,
Билбедиң жүрөгүмдөгүнү.

Унутпайм өкүнүп төгүнү,
Өрттөдүң жаштыкка теңиби?
Кызганып албадым көзүңдөн, ай,
Сезбедиң көңүлүм төгүлүп.

Ийменип, жалтанып көзүңдөн,
Кучагың самадым ичимден.
Кылыйып жаныңдан ыктагам, ай,
Неге сен сүйбөдүң жүзүмдөн?

Колумду кармайт деп кынагам,
Калп эле саатыңды сурагам.
Мен үчүн кыйын го түз айтуу, ай,
Сүйөмүн, өзүңдөн уялам.GM

Added Lyrics

03.07.2016


shinline.kz