Руслан Нарынбаев Жоодураган көздөрүң (0) lyrics

Жоодураган көздөрүң lyrics

Руслан Нарынбаев

0
0

Share:


Мен жолоочу турмуштан ыр караган
Мен сүйүүнү кубаттап ырдан алгам
А сен болсо кара көз бир сулуусуң
Иреңи серт мендейди эч ылгабаган

Ылгабаган, чанбаган, тандабаган
Мүнөзүң ай ушул сен кандай адам
Бул жашоодо бир гана мага арналган
Ак сүйүүңдү канткенде мен актай алам

Аңкып жытың алыстан гүл жыттанат
Алдап кара көздөрүң ала качат
Асмандагы ай менен сүйлөшкөнсүп
Махабаттын нурларын сага чачат
А сен болсо кара көз бир сулуусуң
Жоодураган көздөрүң, жоодураган


GM

Added Lyrics

03.07.2016