Дилшат Кангелдиева Той ыры (0) lyrics

Той ыры lyrics

Дилшат Кангелдиева

0
0

Share:


Ала-Тоодон артылып,
Аппак, аппак таң атчу.
Аткан таңга окшотуп,
Биздин кызды карашчу.

Кызыл мончок-шурунун,
Түр-түрүнөн такканбыз.
Кыздын нуру болсун деп,
Кымкапка ороп бакканбыз.

Бийик көктөн түшкөн нур,
Бизге келген жол бекен?
Күтүп, күтүп отурган,
Күйөө кандай болду экен?

Күйөө мында, көрөлү,
Биздин кызга бар бекен?
Көргөн көздү сүйүнтөр,
Көрүндүгү бар бекен?

Ыйык сүйүү, жактыруу,
Не бар дейсиң башка улук?
Кыдыр колдоп эки жаш,
Болсун дейбиз бактылуу.

Кудай кошкон кудабыз,
Кары-жашпы, баарыбыз.
Эки жаштын куш боосу,
Бек болуусун каалайбыз.

Тойго келген баарыбыз,
Тамаша, ыр арнайбыз.
Эки жаштын куш боосу,
Бек болуусун каалайбыз.GM

Added Lyrics

08.07.2016