Дилшат Кангелдиева Аппак сүйүү (0) lyrics

Аппак сүйүү lyrics

Дилшат Кангелдиева

0
0

Share:


Бабалардан калган турмуш ыргагы,
Бул жашоонун көркү көңүл ачууда.
Өмүр шаңы экөөбүзгө тең орток, ай,
Сен кандайсың, жаным, көңүл ачууга?

Сенсиз көрккө келбейт,
Жазгы тентек желдей,
Жансыз күндөр өттү баасы ирмемдей.
Билчи, жаным, билчи,
Жан дүйнөмө кирчи,
Сени күткөн бакыт эшигин ачып киргендей.

Бир берилген шаттуу өмүрдө,
Кир кетпесин аруу көңүлгө.
Бул өмүрдө өкүнүүлөр аз болор, эй,
Чалкып-көлкүп алсак жаштык көлүндө.

Бул өмүрлөр өткөн, өтө да берет,
Конок сымал коомай карап турсаң да.
Максаттардын сересине умтулуп, ай,
Ай-жылдызга арзып колуң сунсаң да.

Назик көркү гүлдөй,
Керемети күндөй,
Чоң сүйүүгө жолугууну тилейли.
Өмүр наркы бизден, көңүл наркы бизден,
Майда адам майда сүйгөндөй майда сүйбөйлү.

Чындык ошол жашоо шартында,
Эмне жетсин көлкүп-чалкууга!
Мен да сага аппак сүйүү берейин, ай,
Сен да мага аппак сүйүү тартуула.
Мен өзүмдү сага бүтүн берейин, ай,
Сен өзүңдү мага бүтүн тартуула.
Азыр сага таттуу өбүү берейин, ай,
Азыр мага таттуу өбүү тартуула,
Жаным, мага таттуу өмүр тартуула.


GM

Added Lyrics

08.07.2016