Thank You, Ang Babait Ninyo

DARREN ESPANTO

0
0

Share:
Tibok ng puso bawat hininga
Kislap ng bituin
Lamig ng hangin
Sagot sa panalangin
Di man natin hingin

Ang pasko'y paalala
Na bawat isa'y pagpapala
Mula sa Kanya
Na unang biyaya

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Thank You, Thank You
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Nadapa man kahapon
Bukas ay babangon
Lahat ng pagkakataon
Ako'y iyong inaahon

Kislap ng bituin
Lamig ng hangin
Sagot sa panalangin
Di man natin hingin

Ang pasko'y paalala
Na bawat isa'y pagpapala
Mula sa Kanya
Na unang biyaya

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Higit pa sa sapat
Binigay niya na'ng lahat
Maraming dahilan
Maraming paraan
Para sa inyo ay magpasalamatan

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Thank You, Thank You
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Thank You, Thank You
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko'y kayo
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Thank You, Thank You
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Thank You, Thank You
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo

Thank You, Thank You
Thank You, Thank You
Ang babait ninyo
DARREN ESPANTO Thank You, Ang Babait Ninyo lyrics, DARREN ESPANTO 0GM

Added Lyrics

18.12.2016