Азиза Кыздар (0) lyrics

Кыздар lyrics

Азиза

0
0

Share:


Ак куудай болуп көлдөгү,
Ак марал болуп төрдөгү,
Каныкей, Сайкал апанын,
Калкында калган өрнөгү.
Гүл болуп дайым жайнаган,
Күчүнө көптү байлаган,
Айчүрөк, Мактым эненин,
Акылы ташып кайнаган.

[Кайырма]
Уккула кыргыз кыздары,
Карасаң канган кумардан,
Калкынын даңкын чыгарган,
Сымбаттуу кыргыз кызы көп,
Сыймыкты алгын булардан.

Жаштыктын күчү талаабы,
Жарк этип күйүп-жанабы,
Аксаткын, айдай Кишимжан,
Айтыбай элде калабы.
Ааламга тете кеңдиги,
Алайдан болгон жердиги,
Апабыз датка Курманжан
Айтылып бүткүс эрдиги.

[Кайырма]

Ачылбай ички сырларын,
Аңтарып жүрөк нурларын.
Алымкан, Үкөй, Акбакай,
Акындын уккан ырларын.
Арзыбай адам жүрөгү,
Армансыз өмүр сүрөбү,
Бүбүсара, Таттыбүбүлөр
Бул күндүн болчу чүрөгү.

[Кайырма]GM

Added Lyrics

25.06.2016