Анжелика Тилеп келем (0) lyrics

Тилеп келем lyrics

Анжелика

0
0

Share:


Көз кумарын кандырган,
Көркөмүнө жан курман.
Эң бир ыйык жерибиз,
Эргүү табат ар бир жан.
Өмүрүбүз кулпунат,
Өрдү карай умтулат.
Кемибесин бактыбыз,
Керек бизге ынтымак.

[Кайырма]
Көңүлүбүз куш болсун,
Көлдөй ырыс туш болсун.
Алакандай кыргызга,
Ала-Тоодой кут консун.

Башты бийик көтөргүн
Байлыгы сен мекендин
Үлгү болсоң балаңа,
Үмүтүңө жетерсин.
Ден соолук бер дегиле,
Дем кошулат демиңе.
Тилегенди өзүмө,
Тилеп келем элиме.

[Кайырма]Admin

Added Lyrics

26.01.2017