Git

Sezen Aksu

Git

0
0

Teilen:
Madem ki istiyorsun öyleyse durma git
Beni düþünme rahat ol yalnýz kalabilirim
Sen de bilirsin hiçbir þey sonsuza dek sürmez
Hatta her an yeniden sevebilirim

Olmazdý ben de biliyorum haklýsýn haydi git
Korkma seninle gerçekten dost olabilirim
Aslýnda ben de uzun zamandan beridir sana
Ayrýlmak istediðimi söylemedim haydi git

Git...
Git...
Git... me dur ne olursun
Gitme kal yalan söyledim
Doðru deðil ayrýlýða daha hiç hazýr deðilim
Aramýzda yaþanacak yarým kalan birþeyler var
Gitme dur daha þimdiden deliler gibi özledim

Ýkimiz için de doðru olan böylesi git
Ýnan bana sandýðýn kadar üzgün deðilim
Ýçimde yepyeni bir hayata baþlamanýn
Sevinci ve heyecaný var artýk git

-----------------------------------------------------
key:Sezen Aksu Git songtextYeren Shynnggys

Liedtext sind hinzugefügt

11.09.2015
Musikvideos
Sezen Aksu
Git

Anmelden

Anmelden

Erstellen Sie ein Konto

Password-Wiederherstellung

Password vergessen?

Mannlich
Weiblich

Schreiben Sie ihre e-mail Adresse. Sie werden in 5 Minuten ihre Password per e-mail bekommen.